Урок Русский язык - Произношение и правописание слов с безударными гласными

Урок Русский язык — Произношение и правописание слов с безударными гласными

Развивать умение различать ударные и безударные слоги; формировать умение проверять написание безударных звуков, учить применять изученное правило в конкретных примерах, развивать умение сопоставлять умения увиденного и рассказанного; сравнивать их, делать выводы; расширять словарный запас учеников, связную речь, мышление; воспитывать аккуратность, самоконтроль

Наша мова — колискова

Літературне читання 3 клас Урок-свято. «Наша мова — колискова»

Святково прибрана зала, навкруги — вишиті рушники, серветки, зразки українського одягу, старовинні ужиткові речі, кераміка. На стінах портрети Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка. Діти одягнені в українські національні костюми.

Спадщина Сухомлинського

Спадщина В. О. Сухомлинського (укр)

Дослідження процесу формування свободи і відповідальності особистості зумовлене загостренням суперечностей між об’єктивною потребою формування соціальної відповідальності у школярів і неадекватними можливостями сучасної системи освіти, а також між потребою саморозвитку особистості учня і системою традиційного виховання, яке спрямоване на єдині стандарти виховання.

рідне слово

Рідний голос, рідне слово — все народжене з любові (укр)

Вчити дітей розвивати мовленнєві здібності і вміння. Розвивати мову і мовлення, як культурний орган і природний продукт, сприяти розвитку творчих здібностей дітей. Виховувати бажання адаптуватися до соціуму. Сприяти заповненню простору духовного життя дитини позитивними емоціями і переживаннями.

Сходинки до інформатики 2 клас - Урок 1 (укр)

Сходинки до інформатики 2 клас — Урок 1 (укр)

Інформація — це знання, повідомлення, відомості, новини, які ми отримуємо. Інформацію можна отримувати різними способами. В одержанні інформації нам допомагають органи почуттів. Щоб зрозуміти, як людина отримує інформацію

Урок — Путешествие Украиной

развивать умения получать информацию из разных источников; учить детей анализировать и обобщать полученные знания и использовать их на практике; формировать желание узнавать новое о г. Харцызске; воспитывать чувство национального достоинства.

У світі казки чарівної (укр)

Поглибити знання учнів про казку як вид усної народної творчості, вчити визначати головну думку казки. Виховувати інтерес до народної твор­чості, збагачувати словниковий запас.

Я и Украина. Природоведение. 3 класс

Показать разнообразие животных в природе; учить классифицировать объекты живой природы по определённым признакам, сформировать представление о разных группах; развивать наблюдательность, внимание, память; воспитывать любовь к природе; прививать умение и желание работать с литературой.