Я –особистість
06.02.2021 Від autor

Сфера життєтворчості « Я- людина». Напрямок ” Я –особистість».

У кожної  людини бувають випадки, коли вона  опиняється  в скрутному  становищі і не знає, як  їй  діяти.

Запитання учням:
–          А  в  тебе  були  такі випадки?   Згадай  та  опиши  їх.
–          Чому  іноді  складно  вибрати, який  вчинок  правильний?
Установка  вчителя:
–          Віра  в  дитину;
–          Демократичність;
–          Підкреслювати  краще;
–          Не  принижувати  гідність  дитини;
–          Ситуація  успіху.
У  своїй  роботі  намагаюся  реалізувати  мовний  кодекс, який  заповідав В.О.Сухомлинський: формування  вже  зі  шкільної  лави  мовної  особистості  з  високою  емоційно – мовленнєвою  культурою.
Переконана, розвиток  мовної  особистості  може  забазпечити  тільки  комунікативно- діяльнісний  підхід  до  вивчення  мови,  який  передбачає співвідношення  різних  видів  мовленнєвої  діяльності- аудіювання, говоріння, читання, письма.
Організовую  комунікативно-  діяльнісне  навчання  на  основі  принципів:
–          Системності;
–          Індивідуалізації;
–          Співробітництва;
–          Комунікативної  спрямованості;
–           Мовленнєво- розумової  активності;
–          Послідовності;
–          Функціональності;
–          Перспективності;
–           Модернізації  мовної  освіти  на  основі  компетентнісного  підходу.
Пріорітетними  напрямками  моєї  педагогічної  діяльності є:
–          Застосування  інноваційних  технологій;
–          Пошук  раціональних  шляхів  сприяння  розвитку  дитини;
–          Формування  в  учнів  умінь  практично  застосовувати  набуті  знання;
–          Використання  традицій  народної  педагогіки;
–          Співпраця  з  батьками;
–          Співпраця з  педагогами  школи.
Провідні  ідеї  відомих  науковців, педагогів  та  психологів  допомогли  мені  узагальнити  дидактичні  умови  розвитку  говоріння, в  основу  яких  покладено:
–          Зразкове  мовлення  педагогів, батьків;

Підготовчі вправи та мовленнєві ситуації, що сприяють розвитку комунікативних умінь та мовленнєвої культури учня на заняттях  з рідної мови
                                                     Телефонна розмова
Відпрацьовуючи мовленнєвий етикет, спочатку діалог ведуть учитель і підготовлений учень (у двох варіантах). Обирається правильний варіант, а потім два учні ведуть між собою діалог за зразком. Можна запропонувати роботу в парах.
1варіант. –Покличте мені Сергійка!  Нема його? Жаль! (Кидає трубку).
2в. – Добрий день, Павле Вікторовичу! Це говорить Микола  Донченко.
-Доброго дня, Миколко.
-Покличте, будь ласка, до телефону Віктора.
-Віктора немає вдома. Він на  заняттях з музики.
Зателефонуй за півгодини.
-Дякую.
                                     Двоє друзів розмовляли
Двоє  друзів розмовляли, щось до вуха прикладали.
-Це Полтава? Алло!
_Вона?
-У нас весна!
— І у вас весна?
-Ми ждемо у гості вас!
— Приїжджайте й ви до нас!
Грі кінець. І це не сон. Діти грали в … (телефон).
Завдання.
1.     Попрацюйте в парах. Складіть діалог  «Розмова по телефону».
2.      Ситуації  розмови: а) З ТОВАРИШЕМ;   б) З ДОРОСЛИМИ (НЕЗНАЙОМИМИ І БЛИЗЬКИМИ)
ПІДГОТОВЧІ ЗАПИТАННЯ ДО СЮЖЕТНО- РОЛЬОВОЇ   ГРИ
« У  магазині»
-Які   слова ви найчастіше чуєте  у  магазині? Пригадайте  їх.
-Чи  завжди ви дотримуєтесь черги?
-Як  попросити продавця  показати  необхідний вам товар?
Що   треба  сказати  отримавши  покупку?
Потім  проводиться  гра  «Магазин». Діти  розподіляють  ролі  продавців, покупців залежно від  завдання,  яке  виконують,
Наприклад.
1.     Ти шукаєш  подарунок  до  дня  народження товариша.
2.     Ти  прийшов  по  продукти.
Інші  діти  аналізують  поведінку  учасників  гри.
                  Гра  «Світлофор  ввічливості»  
Один учень називає  ситуацію,  а інші  показують карточку  з  кольором,
Що   сигналізує  про правильність  чи  неправильність  відповіді.
Ситуація  1. –Дайте  мені  бублики.- звертається  дівчинка  до  продавця  (червоний).
Ситуація  2. Вибачте, будь ласка, я штовхнув вас ненавмисно,-каже хлопчик у автобусі (зелений колір).
                    Гра  « Трик- трак ».
Учень  стає  обличчям  до класу і розповідає ситуацію  в  магазині, бібліотеці.У
А всі учні говорять, якщо відповідь  правильна: «Трик-трак, це  так»;
Якщо  неправильна:  «Трик-трак, це  не  так». Учень  запитує: « А як?»
Діти  відповідають.
Наприклад.
У магазині потрібно шуміти, бігати.
У  лікарні  треба  розмовляти  так, щоб  тебе  чули  всі.
Діалог « У магазині»
-Доброго дня!
— День добрий! Що  бажаєте?
-Покажіть, будь ласка, …
-Візьміть, будь ласка, …
-Дякую…
Завдання. Розподілити  між  собою  роль  продавця  і покупця. Як можна  продовжити діалог?
Розмова  в  бібліотеці
–         Доброго дня!
–         …
–         Яку книжку ти прочитав?
–         …
–         Хто  її  написав?
–         …
–          Що найбільше  сподобалося  у книжці?
–         …
Завдання.  Вставити речення.  Прочитати  в  особах  діалог.
Онука
Бабуся онучці каже:
–         Любцю мила, хоч перед  їдою ти б  руки  мила.
–         …
Завдання. Продовжити  діалог.
Стара  тополя
Росте  край  дороги  стара- престара  тополя. Восени і взимку тривожно шумлять її голі віти. Навесні  вкривається вона зеленим листям.
-Скажіть,  дідусю, скільки років нашій тополі?
-Напевно, немало. Багато часу промайнуло.
-Хто  її посадив?
— Добра людина посадила тополю.
-Напевно, ви знаєте  її?
-На жаль, не знаю. Хлопчиком я грався  під нею, твоя мама з подружками плела вінки. Тепер і ти граєшся в її тінистому  затишку.
Завдання.На основі цього діалогу  скласти  свій  про  сторічний  дуб, його красу і велич.
Першокласниця
До  школи  поспішали  дві дівчинки- першокласниці Надійка і Катруся. Тільки-но дівчатка підійшли  до переходу. А назустріч їм – дідусь.
Він   обмацував  поперед  себе дорогу  довгим сучкуватим ціпком.
–         Давай   допоможемо  йому,- сказала Надійка подружці. – Він же  зовсім не  бачить.
–         Та ти що! Ми ж  запізнимося  на  урок, — відповіла  Катруся  й  побігла  вперед. А  Надійка   постояла  мить і рішуче  підійшла  до дідуся:
–         -Дозвольте,  я…
Завдання.   Який  відбувся  діалог  між  Надійкою  і  дідусем?  Як  ви  думаєте,  як  учителька  оцінила  вчинок  дівчинки, адже  вона  запізнилася на урок?
***
Снилась  мені  ягідка,
Як мед  солоденька,
А то мене цілувала
Мама дорогенька.
Приснивсь  мені  вітерець,
Що  пестив  колосся
А  то  моя мама
Гладила  волосся.
Завдання. Прочитайте вірш. На  основі  його  змісту  складіть  діалог.
Моя  мама – найкраща
План
1.     У  кожної  людини  є  мама.
2.      Волосся моєї  матусі.
3.     Обличчя.
4.     Очі.
5.     Ніс.
6.     Вуста.
7.     Руки
8.     Постава.
9.     Моя  мама- найкраща  у  світі.
Дві  дівчинки  сперечалися. Чия  мама  найкраща.
Завдання.Складіть  діалог  за  поданим  планом, який  міг  би  відбуватися  між  подружками.
***
-Чого  ти  плачеш, хлопчику?
-Я  загубився.
-А  чий  ти?
-Татків.
-А  на  якій  вулиці  ти  живеш?
— На  нашій.
Завдання.   А  що,   як  ти  загубишся? Чи  знаєш  ти  свою  адресу?  Попрацюйте  в  парі.
На  березі  моря
Катруся  сиділа  на  березі  моря   і  чекала  маму. До  неї  підійшла  незнайома   дівчинка, яку  звали Галинкою.
Завдання .  Побудуйте  діалог  між  дівчатками так,  щоб  у  словах
Галинки  звучало переконання, а в  словах  Катрусі-  згода.

 

Л і т е р а т у р а
1.     Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2кл.-К. Початкова школа, 2001. –С. 6-25.
2.     Варзацька Л.О. Взаємопов’язане навчання  мови і мовлення. Початкова  школа. -1990. — №4. – С.23-28.
3.     Варзацька Л.О. Підготовчі  вправи з розвитку  зв’язного  мовлення
Початкова школа. – 1981. -№1. –С. 41-42.
4.     Вашуленко М.С. Формування  мовної особистості молодшого  школяра в умовах  переходу  до 4- річного початкового  навчання.

Початкова  школа. – 2001. — №1. –С. 11- 14.

5.     Грюцева Н. І. Пізнавальні завдання  для розвитку  мовленнєвих умінь. Початкова школа. – 1991. -№ 8. – С. 25-28.
6.     Дорошенко С. І. та ін.  Методика викладання  української  мови:
Навч. Посібник. –К. Вища  школа, 1992. -398 с.
7.     Москаленко Н. А.  Застосування  ігрових та мовленнєвих  ситуацій.
Початкова школа. -1990. -№2. –С.24-26.
8.     Освітні технології.  Навч.- метод. Посібник  За заг. Ред. О.М. Пєхоти-К. А.С.К.- 256с.
9.     Трунова В. А. Мовленнєві  ситуації як засіб формування комунікативних умінь.  Початкова школа.- 1988. — №7. –С.27-28.
10.                        Учіться висловлюватися  П.І.Білоусенко,  Ю. О. Арешенков, Г. М. Віняр та ін. – К.  Рад. Школа, 1990. –С. 3.

Проголосуйте, нам важлива Ваша думка!
[Усього: 0 Оцінка: 0]